Usługi dekontaminacji VHP®
Sprzedaż
• Skuteczny w zakresie szerokiego spektrum mikroorganizmów
• Proces suchy – bez mikrokondensacji
• Efekt dekontaminacyjny poziomu 106
• Kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami
• Przyjazny dla środowiska
• Działa w niskich temperaturach (0-80^)


Szybkie Bezpieczne i skuteczne odkażanie
Dzięki wykorzystaniu postaci gazowej nadtlenku wodoru w procesie suchym (bez mikrokondensacji, czyli efektu skraplania się pary wodnej), możliwe jest skuteczne i bezpieczne wyeliminowanie mikroorganizmów wewnątrz pomieszczeń: w powietrzu, na materiałach wykończeniowych, przedmiotach - sprzęcie elektrycznym, eletronicznym, w systemie wentylacji i klimatyzacji.


Sposób działania

Cykl składa się z czterech faz :

osuszania - pomieszczenie poddawane jest odwilgoceniu;

nasycania - wprowadzenie gazowej postaci nadtlenku wodoru;

dekontaminacji - utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu;

napowietrzania - redukcja nadtlenku wodoru do pary wodnej i tlenu.
Sprzedaż
Przebieg poszczególnych faz jest monitorowany, a parametry dokumentowane w celu dokonania walidacji procesu. Czas trwania procesu zależy od temperatury, wilgotności, kubatury i wyposażenia pomieszczenia.


Dekontaminacja poziomu 10 6
Opatentowany system biodekontaminacyjny VHP-ARD firmy STERIS jest skutacznym sposobem dekontaminacji powierzchni w pojedyńczych pomieszczeniach i całych obiektach uzyskując efekt dekontaminacyjny do poziomu 106 , co jest progiem sterylizacji. Inne technologie pracujące w systemie tzw. „Suchej Mgły” osiągają poziom zaledwie sanityzacji (102) lub co najwyżej dekontaminacji podstawowej (103 maksymalnie 104).


Proces suchy – bez mikrokondensacji
Cykl dekontaminacji z wykorzystaniem gazowego nadtlenku wodoru jest procesem suchym, jego stężenie utrzymywane jest poniżej punktu rosy, dzieki temu wykazuje dużą kompatybilność z różnymi materiałami (w tym sprzętem elektronicznym) i elementami wykończeniowymi.
Sprzedaż


Przyjazny dla środowiska
Produktami końcowymi procesu biodekontaminacji VHP są para wodna i tlen, co w połączeniu z dużą skutecznością antybakteryjną sprawia, że jest to przyjazna dla środowiska alternatywa do istniejących technologii wykorzystujących formaldehyd, ozon czy dwutlenek chloru.
Sprzedaż


Szeroki zakres skutaczności zwalczania mikroorganizmów
System biodekontaminacji VHP ma właściwości przetrwalnikobójcze, wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze. Potrafi sobie bez problemu poradzić z zakażeniami typu New Delhi (klebsiella pneumoniae), Koronawirus, salmonellą (salmonella chloreaesuis), gruźlicą (mycobacterium bovis), wąglikiem (bacillus anthracis), pomorem świń (BVD), ospą (variola), pleśnią czy prasią grypą. Do weryfikacji procesu używane są wskaźniki chemiczne oraz biologiczne. Kultury bakterii geoBacillus Stearothermophilus uznawane za najtrudniejsze do zwalczenia (gdyż giną jako ostanie), wykorzystywane są do weryfikacji i walidacji cykli sterylizacyjnych w postaci wskaźników biologicznych. Jeżeli wskaźnik nie wykaże wzrostu, oznacza to, że wszystkie inne patogeny zostały zabite.
Cloud Zoom small image


System Biodekontaminacyjny VHP ARD – rozwiązanie dla szpitali

Bezpieczeństwo - skuteczna metoda walki z zakażeniami szpitalnymi wywoływanymi przez skażenia biologiczne, które mogą prowadzić do podwyższonej chorobowości, śmiertelności i znaczących strat finansowych
Skuteczność - skuteczny sposób dekontaminacji powierzchni porowatych i nie-porowatych w obrębie przestrzeni zamkniętych. Efekt dekontaminacyjny do poziomu 106 (próg sterylizacji).
Ekonomika - maksymalizacja czasu aktywnej pracy pomieszczeń i przestrzeni o krytycznym znaczeniu

Profesjonalne usługi dekontaminacyjne dla służby zdrowia obejmują:
   • Konsultacje
   • Ocenę na miejscu
   • Pomoc w zaplanowaniu fumigacji
   • Usługę biodekontaminacyjną
   • Szczegółowy raport końcowy

Sprzedaż
Oferujemy usługi dekontaminacji pomieszczeń za pomocą systemu VHP firmy STERIS. Jest to skuteczna technologia, stosowana na kontrolowanym przez FDA rynku farmaceutycznym, medycznym oraz sektorze laboratoryjnym i służbie zdrowia.

• Sale Operacyjne
• Oddziały intensywnej opieki medycznej
• Oddzały ratunkowe
• Izolatki / sale chorych / oddziały
• Komory dekontaminacyjne
• Karetki
• Domy / mieszkania / biura


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt. IACOBUS sp. z o.o – oficjalny przedstawiciel firmy STERIS technologi VHP®

 
OFERTA
SERWIS
DEKONTAMINACJA
KONTAKT
© IACOBUS SP. Z O.O. 2016